MENU

MANTAN YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN KULAI 

BIL NAMA TARIKH BERKHIDMAT
1

YANG BERHORMAT  DATO' JALIL BIN HAJI ARIFFIN

MAC 1978 - JUN 1980
2

YANG BERHORMAT DATO' MOHD RASHIDI BIN MOHD NOOR

JULAI 1980 - DISEMBER 1981
3

YANG BERHORMAT DATO' HASHIM BIN HAJI YAHYA

JANUARI 1982 - SEPTEMBER 1983
4

YANG BERHORMAT DATO' HAJI ABDUL KADIR BIN HAJI SAM'ON

OKTOBER 1983 - MAC 1988
5

YANG BERHORMAT DATO' ISMAIL BIN AZIZ

APRIL 1988 -  NOVEMBER 1989