MENU

AKTA  

Definisi Bangunan

Mengikut Akta 133, Akta Jalan, Parit dan Bangunan. Bahagian 1, Seksyen 3,

 

" Bangunan termasuklah rumah, pondok, bangsal atau kepungan beratap, samada digunakan untuk kediaman atau selainnya dan apa-apa juga tembok, pagar, pelantar, pentas, papan dinding, tempat lancer, limbungan, dermaga, tembok sambut, jeti, pentas mendarat atau jambatan atau apa-apa binaan atau asas yanag berkaitan dengan yang tersebut di atas."

 

Mendirikan bangunan tanpa kebenaran bertulis daripada pihak Majlis adalah menjadi satu kesalahan dan boleh didenda sebanyak 10 kali ganda bayaran memproses pelan (AKTA 133, AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1976, SEKSYEN (70) SUB 13 & 14)

 

Atau

 

Merobohkan bangunan terbabit dalam tempoh yang ditetapkan oleh pihak Majlis (AKTA 133, AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1976, SEKSYEN (72) SUB 1(b))

 

Ubahan tambahan adalah pembangunan yang melibatkan memecah atau membina sekurang-kurangnya sebatang tiang atau satu dinding.