MENU

AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976

(AKTA 171)

NOTIS MENGENAI SENARAI NILAIAN BARU

(SEKSYEN 141)

 

Menurut Seksyen 141, Akta Kerajaan Tempatan 1976, maka diberitahu bahawa Majlis Perbandaran Kulai menurut Peruntukan Seksyen 137 Akta Kerajaan Tempatan 1976 telah menyediakan satu Senarai Nilaian baru terhadap semua pegangan di kawasan Majlis Perbandaran Kulai yang akan dikuatkuasakan pada 1 Januari 2020 dan Majlis Perbandaran Kulai akan mula menyemak Senarai Nilaian tersebut mulai 9 Disember 2019.

 

Maka itu, mana-mana orang sama ada pemunya atau penduduk atau agen mana-mana orang itu yang pegangannya termasuk dalam Senarai Nilaian tersebut, boleh memeriksa Senarai Nilaian itu di pejabat Majlis Perbandaran Kulai, Jalan Pejabat Kerajaan 81000 Kulai, Johor pada waktu pejabat dan membuat cabutan daripadanya tanpa bayaran.

 

Majlis Perbandaran Kulai telah menghantar notis mengenai Senarai Nilaian baru terhadap semua pegangan di kawasan Majlis Perbandaran Kulai. Sekiranya pemilik pegangan yang belum lagi mendapat notis berkenaan, diharap dapat membuat semakan di Bahagian Penilaian, Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta, Tingkat 2, Majlis Perbandaran Kulai.

 

 

Bertarikh pada: 30 September 2019

[(MPKu.JPPH.15/3/4; SUKJ.KT.61/35/1E Jld 3 (19)]