MENU

Undang-Undang Kecil Yang Digunapakai Oleh Majlis Perbandaran Kulai Di Bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976.Senarai Sedia Ada:

 1. Undang-Undang Kecil Pasar-Pasar ( Majlis Daerah Kulai ) 1982 -JPU 8 – 3.10.1985

 2. Undang-Undang Kecil Perlesenan, Tred, Perniagaan, Perindustrian dan Profesyen ( Majlis Daerah Kulai ) - JPU 97 – 16.11.1982

 3. Undang-Undang Kecil Penjaja ( Majlis Daerah Kulai ) - JPU 53 – 13.3.1985

 4. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap ( Majlis Daerah Kulai ) 1985

 5. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran ( Majlis Daerah Kulai ) 1982 - JPU 52 – 13.3.1985

 6. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya ( Majlis Daerah Kulai ) 1990 - JPU 101 – 11.10.1990

 7. Undang-Undang Kecil Iklan ( Pindaan ) - JPU 100 – 11.10.1990

 8. Undang-Undang Kecil Iklan ( Majlis Daerah Kulai ) - JPU 100 – 11.10.1990

 9. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan ( Majis Daerah Kulai ) 1987 - JPU 9 – 14.5.1989

 10. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan ( Majlis Daerah Kulai ) 1987 - JPU 57

 11. Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan ( Majlis Daerah Kulai ) 1987 - JPU 7 – 16.2.1989

 12. Perintah Lalulintas ( Peruntukan Tempat-Tempat Letak Kereta ) (Majlis Daerah Kulai ) 1989 - JPU 15 – 14.2.1991 , JPU 15 – 18.7.1990

 13. Undang-Undang Kecil Perlesenan Tempat Meletak Kereta Persendirian ( Majlis Daerah Kulai ) 1988 - JPU 18 – 7.11.1988

 14. Undang-Undang Kecil Taman ( Majlis Daerah Kulai ) 1987 - JPU 13 – 31.1.1991

 15. Undang-Undang Kecil Perlesenan Anjing ( Majlis Daerah Kulai ) - JPU 7 – 27.2.1992

 16. Undang-Undang Kecil Pasar Malam Sehari ( Majlis Perbandaran Kulai ) 2004 - JPU 18

 17. Undang-Undang Kecil Vandalisme ( Majlis Perbandaran Kulai ) 2004 - JPU 17

 18. Undang-Undang Kecil Tandas Awam ( Majlis Perbandaran Kulai ) 2004 - JPU 16