MENU

LESEN PERNIAGAAN SENSITIF DAN PAPAN IKLAN

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-

 1. Borang Permohonan
 2. Salinan Kad Pengenalan
 3. Pendaftaran Perniagaan (SSM)
 4. Salinan CFO
 5. Salinan Cukai Harta Bagi Tahun 2022
 6. Salinan Cukai Tanah Bagi Tahun 2022
 7. Dokumen Hakmilik Premis
 8. Perjanjian Sewa ( Sekiranya Menyewa )
 9. Memorandum & Article Of Association ( M & A ) (Bagi syarikat Sendirian Berhad sahaja)
 10. Borang 24 (Bagi syarikat Sendirian Berhad sahaja)
 11. Borang 49
 12. Sijil Kursus Pengendalian Makanan
 13. Suntikan Typhoid (TY2)
 14. Resit Pemasangan ‘Grease Trap'
 15. Contoh Papan Iklan

ULASAN AKAN DIRUJUK OLEH MPKU KEPADA JABATAN BERKAITAN SEPERTI:-

 1. Jabatan Bomba
 2. Jabatan Alam Sekitar ( JAS )
 3. Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan ( JKKP )
 4. Jabatan Pendidikan / Pelajaran
 5. Jabatan Polis
 6. Jabatan Kebajikan Masyarakat
 7. Pejabat Kesihatan
 8. Kesihatan Farmasi
 9. Pejabat Daerah
 10. Finas
 11. JOTIC