MENU

MANTAN YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH KULAI 

BIL NAMA TARIKH BERKHIDMAT
6

YANG BERHORMAT DATO' HAJI MOHD NOOR BIN A. RAHIM

DISEMBER 1989 - NOVEMBER 1990
7

YANG BERHORMAT DATO' MOHD RASHIDI BIN MOHD NOOR

DISEMBER 1990 - MEI 1993
8

YANG BERHORMAT  DATO' HAJI MOHD NOOR BIN A. RAHIM

JUN 1993 - DISEMBER 1993
9

YANG BERHORMAT DATO' ISMAIL BIN AZIZ

JANUARI 1994 - JANUARI 1999
10

HAJI BADERI BIN HAJI DASUKI

FEBRUARI 1999 - JANUARI 2000