MENU
BIL NAMA TARIKH BERKHIDMAT
11

ELIAS BIN HASRAN

MEMANGKU

 HINGGA 30.4.2014

12

YANG  BERHORMAT DATO' ABDUL RAHMAN  BIN  SALLEH

1.5.2014 - 16.1.2017
13

HAJI FARIZAL BIN ISMAIL

17.1.2017 - 30.6.2018
14

ydp2020

HAJI MOHAMMED SHAKIB BIN HAJI ALI

1.7.2018 - 31.1.2021
15

HAJI NATAZHA BIN HARISS

01.02.2021-14.02.2023