MENU

Assalamualaikum dan Selamat Datang ke Laman Web Rasmi Majlis Perbandaran Kulai (MPKu). Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran dengan terlancarnya Laman Web ini sebagai wadah terkini yang informatif dan interaktif untuk jalinan perhubungan MPKu dan Pelanggannya.

Melalui Laman Web ini diharapkan dapat memudahkan pelanggan MPKu membuat capaian terhadap urusan yang melibatkan pembangunan perumahan, pelaksanaan projek komersil, perlesenan premis perniagaan, penilaian cukai harta mahupun perkhidmatan membabitkan kewangan.

Pengguna Laman Web ini turut berpeluang menyalurkan aduan awam atau cadangan-cadangan bermanfaat bagi pertimbangan untuk diadaptasi. Sememangnya perkara seperti ini amat dialu-alukan kerana ianya secara langsung dapat mengeratkan ikatan kami dengan masyarakat.

MPKu mendukung aspirasi Kerajaan yang digariskan  bagi menambah baik tadbir urus korporat dan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan yang cekap. Pengukuhan "delivery system" ini dapat ditangani dengan memastikan pelbagai urusan pelanggan dan sektor swasta dipermudah untuk mengurangkan kos menjalankan perniagaan.

Disamping itu, kami juga melengkapkan diri bagi mendepani cabaran globalisasi, peningkatan kualiti kehidupan, tahap celik perkhidmatan dan kesejahteraan kehidupan secara total. Bagi tujuan tersebut, komitmen warga kerja, usaha pemimpin dan kerjasama penduduk dipacu kearah satu matlamat yang padu agar segala yang diiltizamkan menjadi kenyataan.

Laman Web ini pastinya belum menjadi yang terbaik malah perlu sentiasa ada "value added" bagi mempastikan material yang dipersembahkan adalah relevan dan berorientasikan pelanggan. Justeru itu, kami amat menghargai idea kreatif dan sumbangan aktif bagi mengundang perkongsian bijak yang bakal menguntungkan MPKu secara keseluruhannya.

Akhir kata, semoga Laman web ini dapat berfungsi secara efektif, berperanan secara langsung terhadap kesinambungan ukhwah MPKu dengan "stakeholder" dan menyumbang ke arah meningkatkan sistem penyampaian yang efisyen.

"Perbandaran Cemerlang, Sejahtera Semua"

Yang DiPertua MPKu,
Mohd Fahmi Bin Salam