MENU

  • Membangunkan Majlis Perbandaran Kulai sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial dan pusat penempatan penduduk yang sempurna dan selesa
  • Menggalakkan penyertaan bumiputra dalam perniagaan, perdagangan, dan perindustrian

  • Menyusun semula sosioekonomi penduduk setempat

  • Menggalak dan memajukan kawasan pinggiran bandar

  • Membantu menjayakan cita-cita menghapuskan kemiskinan