MENU

KADAR HARGA SEWAAN DEWAN

Bil. Nama Dewan  Kadar Sewa Sehari  Wang Amanah Total
1. Dewan Raya Pulai Ria RM 2,800 RM 700 RM 3,500
2.  Dewan Raya Kulai RM 1,870 RM 700 RM 2,570
3. Dewan Serbaguna Taman Putri RM 1,870 RM 700 RM 2,570
4. Dewan Serbaguna Mewah RM 1,070 RM 500 RM 1,570
5. Dewan Serbaguna Taman Senai Baru RM 1,170 RM 500 RM 1,670
6. Dewan Serbaguna Taman Aman RM 1,070 RM 500 RM 1,570
7. Dewan Serbaguna Taman Saleng RM 1,070 RM 500 RM 1,570
8. Dewan Serbaguna Kg Pertanian RM 1,070 RM 500 RM 1,570