MENU

Dasar 

  • MPKu Komited dalam memberi kemudahan awam dan perkhidmatan perbandaran yang berkualiti bertaraf MS ISO 9001 : 2015

 

Fungsi 

  • Perancangan, merangsang dan mengawal pembangunan di kawasan-kawasan MPKu melalui Rancangan Struktur / Rancangan Tempatan.
  • Menyelaras, merancang, dan merangsang bandar-bandar dan pembangunan bandar-bandar bersama-sama dengan mengawal bangunan, iklan dan papan tanda.
  • Penganjuran pelupusan sisa, sisa pepejal dan kerja-kerja di kawasan pentadbiran Majlis pembersihan.
  • Menyediakan perkhidmatan kesihatan, makanan mudah berjangkit dan kawalan penyakit.
  • Menjaga perkiraan lesen dan aktiviti pengindahan kawalan dalam kawasan majlis.
  • Mengekalkan dan menaik taraf kemudahan asas dan peningkatan status infrastruktur untuk menggalakkan aktiviti ekonomi dan sosial yang berdaya maju.
  •  Menyelaras dan menganjurkan sistem pengangkutan lalu lintas.
  • Menyediakan kemudahan awam seperti gerai, pasar, menjajakan kawasan, dewan umum, budaya dan seni pusat, kompleks sukan, taman rekreasi, perpustakaan, bas / teksi berhenti, kemudahan awam dan lain-lain.