MENU

BIL.

KOD AKTA

PERINTAH/SEKSYEN

KETERANGAN KESALAHAN

1.

PERINTAH LALULINTAS JALAN

PERINTAH 8(3)

(A) TIDAK MEMPAMERKAN KUPON YANG DIKELUARKAN OLEH MAJLIS ATAU SYARIKAT PENGENDALI SEMASA MELETAKKAN KENDERAAN BERMOTOR DIDALAM PETAK LETAK KERETA BERKUPON;

2.

PERINTAH LALULINTAS JALAN

PERINTAH 17

(B) MEMPAMERKAN KUPON LETAK KERETA YANG TELAH TAMAT TEMPOH DIBENARKAN;

3.

PERINTAH LALULINTAS JALAN

PERINTAH 14(1)

(C) MEMPAMERKAN KUPON LETAK KERETA DIDALAM KEADAAN DIMANA KUPON LETAK KERETA TERSEBUT TIDAK DAPAT DIKENAL PASTI ATAU DILIHAT OLEH PEMBANTU PENGUATKUASA(TEMPAT LETAK KERETA)SEMASA MENJALANKAN PEMERIKSAAN;

4.

PERINTAH LALULINTAS JALAN

PERINTAH 12(2)

(D) MEMPAMERKAN KUPON LETAK KERETA TANPA MEMBUAT PENANDAAN YANG BETUL;

5.

PERINTAH LALULINTAS JALAN

PERINTAH 37 (E)

(E) MELETAKKAN KENDERAAN BERMOTOR DI LUAR DARI PETAK LETAK KERETA DI TEMPAT LETAK KERETA;

6.

PERINTAH LALULINTAS JALAN

PERINTAH 21 (1)

(F) MENGHALANG PETAK LETAK KERETA;

7.

PERINTAH LALULINTAS JALAN

PERINTAH 6(2)

(G) KENDERAAN BERMOTOR YANG DILETAK TIDAK MENGIKUT ARAH LALULINTAS

8.

PERINTAH LALULINTAS JALAN

PERINTAH 31

(H) BERNIAGA DI TEMPAT PETAK LETAK KERETA;

9.

PERINTAH LALULINTAS JALAN

PERINTAH 37(A)

(I) MELETAK KENDERAAN BERMOTOR YANG MENGHALANG PILI BOMBA;

10.

PERINTAH LALULINTAS JALAN

PERINTAH 37(B)

(J) MELETAK KENDERAAN BERMOTOR DI KAWASAN KAKI LIMA/SIAR KAKI;

11.

PERINTAH LALULINTAS JALAN

PERINTAH 37 (C)

(K) MELETAKKAN KENDERAAN BERMOTOR DITEMPAT LETAK KERETA BERMUSIM TANPA PAS BERMUSIM YANG SAH;

12.

PERINTAH LALULINTAS JALAN

PERINTAH 37 (D)

(L) MELETAKKAN KENDERAAN BERMOTOR DI TEMPAT SELAIN DARI YANG DITETAPKAN BAGI JENIS KENDERAAN ITU;

13.

PERINTAH LALULINTAS JALAN

PERINTAH 37 (F)

(M) MEMPAMERKAN KUPON YANG TIDAK SAH SEMASA MELETAK KENDERAAN BERMOTOR DI PETAK LETAK KERETA DI TEMPAT LETAK KERETA;

14.

PERINTAH LALULINTAS JALAN

PERINTAH LAIN-LAIN

(N) KESALAHAN LAIN-LAIN