MENU

PEKELILING

1) Jabatan Pentadbiran

2) Jabatan Perbendaharaan

 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 • Arahan Perbendaharaan
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976

        -Undang-Undang Kecil (Prosedur Kewangan dan Perakaunan)

        -Pihak Berkuasa Tempatan 1996

 • Surat dan Pekeliling Perbendaharaan
 • Akta Acara Kewangan

3) Jabatan Kejuruteraan

4) Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

5) Jabatan Perlesenan & Kesihatan

 • MS ISO 9001 : 2000
 • Manual Kualiti
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 • Undang-undang Kecil Lesen Perdagangan, Perniagaan, Perindustrian Dan Profesion (MDK) 1982
 • Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran (MDK) 1982
 • Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-kesalahan (MDK) 1988
 • Undang-undang Kecil Pengendalian Makanan (MDK) 1987
 • Akta Syarikat 1965 (Akta 125)
 • Undang-undang Syarikat
 • Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka
 • Panduan Permohonan Lesen Premis Perniagaan
 • Panduan Kod Bangunan, Kawasan Dan Nama Jalan Bagi Premis Perniagaan
 • Kod Kadar Lesen Premis Perniagaan / Iklan Mengikut Jenis Perniagaan
 • Kadar Cukai Dan Lain-lain Bayaran
 • Buku Nombor Akaun Mengikut Kawasan
 • Buku Minit Mesyuarat Majlis
 • Penurunan Kuasa Dari Yang DiPertua Majlis Perbandaran Kulai