MENU

BIL.

KOD AKTA

PERINTAH/SEKSYEN

KETERANGAN KESALAHAN

1.

AKTA KERAJAAN TEMPATAN 171

SEKSYEN 81 (C)

APA-APA TIMBUNAN ATAU LETAKAN (BARANG KITAR SEMULA) YANG MANA ADALAH SUATU KACAUGANGGU ATAU MUNGKIN MENJADI TEMPAT PEMBIAKAN NYAMUK ATAU LALAT.

2.

AKTA KERAJAAN TEMPATAN 171

SEKSYEN 81 (K)

APA-APA BENDA LAIN YANG DIISYTIHARKAN OLEH PIHAK BERKUASA NEGERI SEBAGAI SATU KACAUGANGGU

3.

AKTA KERAJAAN TEMPATAN 171

SEKSYEN 81(B)

APA-APA BINATANG YANG DISIMPAN DALAM SESUATU TEMPAT YANG BESAR SEHINGGA MENJADIKAN SUATU KACAU GANGGU

4.

AKTA KERAJAAN  TEMPATAN 171

SEKSYEN 109

GAGAL MEMATUHI ARAHAN NOTIS

5.

AKTA KERAJAAN TEMPATAN 171

SEKSYEN 70 (A)

MELAKUKAN PENCEMARAN DALAM ANAK SUNGAI DENGAN SAMPAH PERDAGANGAN DAN SEBAGAINYA;