MENU

BIL.

KOD AKTA

PERINTAH/SEKSYEN

KETERANGAN KESALAHAN

1

AKTA 133

SEKSYEN 46(1)(e)

MELETAKKAN ATAU MENYEBAB DILETAKKAN KAYU KAYAN , BESI SEKERAP ,KERETA-KERETA BURUK ATAU APA-APA BAHAGIANYA ,BAHAN-BAHAN BUANGAN ATAU LAIN-LAIN BENDA ATAU BARANG DIMANA-MANA TEMPAT AWAM

2

AKTA 133

SEKSYEN 70.(1)

MEMBINA ATAU MENGUBAHSUAI BANGUNAN TANPA KEBENARAN PIHAK MAJLIS

3

AKTA 133

SEKSYEN 47(1)(d)

MEMBUANG, MENUMPAHKAN ATAU MENABURKAN APA-APA CECAIR KOTOR DARI SESUATU JENIS DENGAN SESUATU CARA SUPAYA IA MELURUT ATAU MEMASUKI TEMPAT AWAM.

4

AKTA 133

76106

MENEMPATKAN ATAU MELETAKKAN BARANG PERDAGANGAN DI ATAS TEMPAT AWAM.

5

AKTA 133

SEKSYEN 47.(1)(e)

MENJATUH,MENUMPAH ATAU MENABUR APA-APA DEBU,PASIR TANAH DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN ATAU APA-APA BARANG SAMADA DARI SESUATU KENDERAAN YANG BERGERAK ATAU BERHENTI ATAU APA-APA CARA YANG LAIN;

6

AKTA 133

SEKSYEN 70.(12)

SALAH GUNA PREMIS TANPA KEBENARAN.

7

AKTA 133

SEKSYEN 47.(2)(b)

TIDAK MENGAMBIL LANGKAH BERJAGA-JAGA YANG SEPATUTNYA UNTUK MENCEGAH BAHAYA KEPADA NYAWA,KESIHATAN DAN KESENTOSAAN ORANG AWAM DARIPADA HABUK YANG BERTERBANGAN ATAU SERPIHAN YANG JATUH ATAU DARIPADA MANA-MANA BAHAN,BARANG ATAU BENDA LAIN;