MENU

PANDUAN

  1. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2008, Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Secara Berhemat
  2. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2008, Langkah Untuk Mengurangkan Perbelanjaan Awam
  3. Garis Panduan Landskap Negara