MENU
BULAN JABATAN ADUAN SELESAI

DALAM TINDAKAN

JABATAN

SEPT. PENTADBIRAN 0 0 0
KEJURUTERAAN 17 0 17
IT 0 0 0
KESIHATAN AWAM 13 1 12
BANGUNAN 4 2 2
LANSKAP 15 0 15
PENILAIAN 0 0 0
UNDANG-UNDANG DAN PENGUATKUASA 17 3 14
KEWANGAN 0 0 0
JUMLAH 66 6 60
(%)   9% 91%

 

 
JUMLAH KESELURUHAN

717

496

221

 
JUMLAH KESELURUHAN (%)

 

69%

31%