MENU

JABATAN PERLESENAN DAN KESIHATAN MAJLIS PERBANDARAN KULAI

 

SYARAT – SYARAT PERLESENAN DAN KEBERSIHAN BAGI PASAR MALAM DI KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN KULAI

           

 1. Mestilah mempunyai lesen yang sah, dikeluarkan oleh MPKu dan hendaklah dipamerkan ditempat mudah dilihat, sepanjang waktu perniagaan.

 

 1. Tuan/puan hendaklah sentiasa hadir dan berada ditempat perniagaan semasa perniagaan dijalankan sekiranya pemeriksaan MPKu mendapati tuan/puan gagal hadir sebanyak tiga kali berturut-turut, MPKu berhak membatalkan lesen/petak tanpa apa-apa notis.

 

 1. Tuan/puan dilarang menukar jenis jualan kecuali mendapat kebenaran dari pihak MPKu, jenis perniagaan hanya yang diluluskan oleh pihak majlis.

 

 1. Dilarang mendirikan sebarang bentuk bangunan warung di tempat berniaga. Kebenaran sementara hanya menggunakan khemah berukuran 10 x 10 sahaja.

 

 1. Tuan/puan dilarang menjalankan perniagaan diluar kawasan petak atau mana – mana petak pasar malam kecuali diluluskan oleh pihak MPKu.

 

 1. Tuan/puan dilarang meletak barang/peralatan perniagaan diluar petak pasar malam/kawasan perniagaan yang ditetapkan.

 

 1. Lesen pasar malam ini tidak boleh dipindahmilik atau di pinda kepada sesiapapun, tidak dibenarkan sesiapapun membantu untuk menjalankan perniagaan kecuali mendapat kebenaran sah pihak MPKu.

 

 1. Waktu perniagaan pasar malam hendaklah mengikut masa yang telah ditetapkan oleh pihak MPKu     (dari jam 4.00 petang hingga 10.00 malam).

 

 1. Bagi pelesen sementara dan kekal pasar malam, pelesen hendaklah disyaratkan membayar lesen setiap enam (6) bulan sekali iaitu pada awal januari dan awal julai setiap tahun. JIka gagal membayar selama setahun berturut iaitu pada setiap (6) bulan sekali, pelesen boleh dikenakan tindakan dengan lesen dibatalkan tanpa apa – apa notis.

 

 1. Semua peniaga makanan (goreng/panggang/bakar) dikehendaki menyediakan alas bagi dapur masakan supaya sisa minyak tidak mengotori kawasan petak perniagaan.

 

 1. Semua peniaga ikan/ayam/daging/ketam/sotong/udang dikehendaki menyediakan bekas tadahan air agar sisa air tersebut tidak melimpah terus ke atas jalan dan menyebabkan bau hanyir.