MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS

DISEMBER  2021

KATEGORI LESEN / BANGSA MELAYU CINA INDIA PERIBUMI

LAIN-LAIN

LESEN PAPAN IKLAN LUARAN

108 1 0 0 2
LESEN ANJING PELIHARAAN 5 294 63 1 5
LESEN GERAI MAJLIS 134 44 8 0 0
LESEN GERAI TEPI JALAN 10 12 3 0 3
LESEN PASAR AWAM 25 73 8 0 2
LESEN PAPAN IKLAN 25 111 14 0 37
LESEN PENJAJA 208 303 20 0 3
LESEN PASAR MALAM 1053 1340 39 0 16
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO 889 3904 303 1 265
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

1099

2812

383 2 174
JUMLAH:

3556

8894

841 4 507

 JUMLAH BESAR PELESEN : 13,802

* Sumber Maklumat : Minit Mesy.J/Kuasa Kesihatan & Pelesenan Bil.01/2022 pada 10 Januari  2022.