MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS

SEHINGGA SEPTEMBER 2018

 

KATEGORI LESEN / BANGSA MELAYU CINA INDIA PERIBUMI

LAIN-LAIN

LESEN PAPAN IKLAN LUARAN

106 3 0 0 1
LESEN ANJING PELIHARAAN 4 230 48 1 3
LESEN GERAI MAJLIS 133 45 8 0 0
LESEN GERAI TEPI JALAN 9 7 2 0 1
LESEN PASAR AWAM 23 67 8 0 0
LESEN PAPAN IKLAN 9 42 8 0 18
LESEN PENJAJA 133 216 13 0 0
LESEN PASAR MALAM 717 1127 28 0 6
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO 682 3322 243 0 234
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

721

1894

269 0 128
JUMLAH:

2537

6953

627 1 391

 Sebagaimana Mesyuarat J/Kuasa Kesihatan & Pelesenan  Bil. 10/2018 pada 14.10.2018

JUMLAH BESAR PELESEN  :  10,509