MENU

PENYATA FAIL  PERMOHONAN LESEN  PERNIAGAAN BAGI BULAN DISEMBER 2018

SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO

=

30

SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 18
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN SEMENTARA PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO = 1
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 10
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH JENIS LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 0
SENARAI PERMOHONAN TAMBAH ALAMAT LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 0
SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PREMIS PERNIAGAAN = 22
SENARAI PERMOHONAN LESEN KEKAL PASAR MALAM

=

0

SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PASAR MALAM = 0
SENARAI PERMOHONAN TUKAR JENIS PERNIAGAAN LESEN PASAR MALAM

=

0

SENARAI PEMBATALAN PETAK DAN HAPUS KIRA LESEN PASAR MALAM = 1
SENARAI PERMOHONAN BARU LESEN PENJAJA = 22
SENARAI PERMOHONAN TUKAR NAMA LESEN PENJAJA = 0
SENARAI PEMBATALAN DAN HAPUS KIRA LESEN PENJAJA = 0
SENARAI PERMOHONAN BARU PERMIT SIAR KAKI

=

0

SENARAI PERMOHONAN BARU PERMIT LESEN PROMOSI

=

2

JUMLAH PERMOHONAN DITERIMA BAGI BULAN DISEMBER 2018

=

106