MENU

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DI MAJLIS
PERBANDARAN KULAI DARI TAHUN 2007 HINGGA 2016

 

 

Bil

Jenis Permohonan

2007

2008 2009

2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016

1.

PermohonanSerentak

0

2 5

0

55

73 74 63 46 56

2.

Kebenaran Merancang

3

26 25

47

86

107 104 99 63 77

3.

Pelan Kejuruteraan

0

1 18

31

33

78 90 70 52 63

4.

Pelan Bangunan

51

75 60

80

92

91 101 98 63 104
5 CFO 78 49 32 7 10 5 5 1 - -
6 CCC - 21 22 23 29 44 61 72 44 69

 

Jumlah

132

174 162

188

305

398 435 403 268 369