MENU

Dukacita dimaklumkan bahawa terdapat gangguan capaian Sistem-sistem Kerajaan Johor berikutan kerja-kerja penyelenggaraan Sistem Rangkaian di Pusat Data Kerajaan Negeri Johor pada 11 Oktober 2019 ( Jumaat) dari 9:00 pagi hingga 10 malam. Sekian, untuk makluman semua, terima kasih.