MENU

e-PERKHIDMATAN

KETERANGAN

e-Jawab

Portal ini berfungsi sebagai salah satu medium untuk rakyat memberi maklumbalas dalam bentuk aduan, cadangan, pertanyaan dan penghargaan.

<< Muatturun Manual Pengguna >>

e-Borang

Muat turun borang yang diperlukan untuk berurusan dengan jabatan-jabatan dalaman MPKu.

 

Portal OSC

Pemohon boleh menyemak kedudukan permohonan dengan menggunakan nombor rujukan permohonan yang diperolehi dari kaunter OSC MPKu semasa permohonan didaftarkan

OSC Online

OSC Online adalah sebuah sistem elektronik untuk membuat penyerahan pemohonan dan memproses permohonan untuk kawalan pemajuan. Ianya juga merupakan suatu platform elektronik untuk mendapatkan maklumat dan berkomunikasi secara dua hala untuk maklumat-maklumat berkenaan dengan kawalan pemajuan.