MENU

BIL.

TAJUK

PARA/SEKSYEN

KETERANGAN KESALAHAN

1.

UNDANG UNDANG KECIL MENGKOMPAUN KESALAHAN

PARA 2.(1)

KESALAHAN -KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN 69,70,74,75,76,78,82(5),91,107,109,140(2)(A),160,DAN 161 ATAS PEGAWAI YANG DIBERI KUASA OLEH YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN KULAI

2.

UNDANG UNDANG KECIL IKLAN

PARA 6.(1)

MEMPAMERKAN IKLAN TANPA LESEN

3.

UNDANG UNDANG KECIL LICENSING

PARA 3

MENJALANKAN PERNIAGAAN TANPA LESEN /TAMAT TEMPOH/GAGAL MEMPAMERKAN LESEN

4.

UNDANG UNDANG KECIL PASAR MALAM /PASAR SEHARI

PARA 3(1)

MENJALANKAN PERNIAGAAN TANPA LESEN

5.

UNDANG UNDANG KECIL SAMPAH SARAP

PARA 9

MELAKUKAN PEMBAKARAN TERBUKA MENYEBABKAN KACAUGANGGU DI TEMPAT AWAM

6.

UNDANG UNDANG KECIL SAMPAH SARAP

PARA 3.(1)

TIDAK MENYEDIAKAN TONG SAMPAH YANG SEMPURNA

7.

UNDANG-UNDANG KECIL MENGKOMPAUN KESALAHAN

SEKSYEN 46(1)(d)

MELETAKKAN BARANG PERDAGANGAN ATAU BENDA YANG BERKAITAN PERNIAGAAN DIATAS TEMPAT AWAM SEHINGGA MENYEBABKAN HALANGAN.