MENU

MANTAN TIMBALAN YANG DIPERTUA

BIL NAMA TARIKH BERKHIDMAT
1

HAMDAN BIN HAJI YAHAYA

1980- 1982
2

AHMAD BIN HASSAN

1982 - 1987
3

MANSOR BIN HITAM

1987 - 1990
4

DR. IBRAHIM BIN ENDAN

1990 - 1991