MENU

 Majlis Perbandaran Kulai dengan kerjasama Pihakberkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)     akan mengadakan Majlis Perasmian Program Publisiti dan Penyertaan Awam Bagi Draf Rancangan       Kawasan Khas (RKK) Kulai Sedenak 2025.