BIL.

TAJUK

PARA/SEKSYEN

KETERANGAN KESALAHAN

1.

UNDANG UNDANG KECIL MENCEGAH KEKOTORAN

PARA 3.(J)

MELETAKKAN BAHAN BINAAN DIATAS JALAN AWAM

2.

UNDANG UNDANG KECIL MENCEGAH KEKOTORAN

PARA 6.(i)(g)

MELETAKKAN KENDERAAN BERMOTOR DI TEMPAT AWAM

3.

UNDANG UNDANG KECIL MENCEGAH KEKOTORAN

PARA 6.(i)(d)

MELETAKKAN KENDERAAN DIATAS LEBUH AWAM YANG MENYEBABKAN HALANGAN LALULINTAS.

4.

UNDANG UNDANG KECIL MENCEGAH KEKOTORAN

PARA 6(i)(d)

MELONGGOKAN BARANG PERDAGANGAN DI ATAS TEMPAT AWAM

5.

UNDANG UNDANG KECIL MENCEGAH KEKOTORAN

PARA 6.(i)(a)

MENDIRIKAN ATAU MEMBINA APA APA STRUKTUR YANG MENYEBABKAN HALANGAN

6.

UNDANG UNDANG KECIL MENCEGAH KEKOTORAN

PARA 6.(i)(b)

MENUTUP ATAU MENGHALANG PARIT TERBUKA TANPA KEBENARAN

7.

UNDANG UNDANG KECIL MENCEGAH KEKOTORAN

PARA 3.(f)

MENYEBABKAN HABUK KAYU BERTERBANGAN DI TEMPAT AWAM

8.

UNDANG UNDANG KECIL MENCEGAH KEKOTORAN

PARA 3.(a)

MENYEBABKAN KEKOTORAN DI ATAS JALAN AWAM

9.

UNDANG UNDANG KECIL MENCEGAH KEKOTORAN

PARA 6.(1)(e)

MENYEBABKAN KENDERAAN YANG TERBIAR DI TEMPAT AWAM