MENU

 

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

STATISTIK ADUAN AWAM MENGIKUT JABATAN  JANUARI 2020

BULAN

JABATAN

ADUAN

SELESAI

DALAM TINDAKAN JABATAN

JANUARI

PENTADBIRAN

1

0

1

KEJURUTERAAN

18

5

13

IT

0

0

0

KESIHATAN AWAM

8

5

3

BANGUNAN

5

1

4

LANSKAP

2

0

2

PENGURUSAN HARTA

0

0

0

PENILAIAN

0

0

0

UNDANG-UNDANG

0

0

0

PENGUATKUASA

26

10

16

KEWANGAN

0

0

0

JUMLAH

60

21

39

(%)

 

35%

65%

 

JUMLAH KESELURUHAN (%)

60

21

39

 

35%

65%

 

PETIKAN DARI MINIT MESYUARAT PENOH BIL 2/2020 PADA 23 FEBRUARI 2020