MENU
Bahagian Khidmat Pengurusan
Tuan Yang Di Pertua 6613001
P.A Yang Di Pertua 6613021
Tuan Setiausaha 6613002
En. Jefry                              6613003
No. Bahagian 6613025

 

Bahagian Penilaian
Haji Soeb 6613004
Bahagian Penilaian 6613027
Pn. Bai'zah 6613005
Bahagian Pengurusan Harta 6613028
Unit COB 6613029
Unit PPKB 6613030
Unit Dewan & Khemah       6613031

 

Bahagian Kejuruteraan
En Jamiran                       6613006
No Jabatan 6613033

 

Bahagian Kewangan
En Jailani 6613007
No Bahagian Belanja        6613035
No Bahagian Hasil 6613036

 

Bahagian Bangunan
Dato' Mohd Nizam 6613009
No Bahagian                    6613038

 

Bahagian Perancang Bandar
En Muhammad          6613010
No Bahagian                     6613040