MENU

    TAHUN 2019

SIKAP KAKITANGAN

TAHAP JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
MEMUASKAN - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

AMAT MEMUASKAN -

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

SANGAT MEMUASKAN - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

                                                        PERKHIDMATAN

TAHAP JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
MEMUASKAN - - - - - - - - - - - -
AMAT MEMUASKAN - - - - - - - - - - - -
SANGAT MEMUASKAN - - - - - - - - - - - -

             

 * Maklumat diperolehi melalui Sistem e- Rating di Kaunter MPKu.