MENU

JABATAN PERLESENAN DAN KESIHATAN MAJLIS PERBANDARAN KULAI

SYARAT – SYARAT PERLESENAN DAN KEBERSIHAN BAGI PENJAJA SETEMPAT / BERGERAK DI KAWASAN

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

 

  1. Mestilah mempunyai lesen yang sah yang sah dikeluarkan oleh MPKu dan hendaklah dipamerkan ditempat mudah dilihat, sepanjang waktu perniagaan.

 

  1. Lesen penjaja ini tidak boleh dipindahmilik atau di pinda kepada sesiapapun, tidak dibenarkan sesiapapun membantu untuk menjalankan perniagaan kecuali mendapat kebenaran sah pihak MPKu.

 

  1. Dilarang mendirikan sebarang bentuk bangunan warong di tempat berniaga. Kebenaran sementara hanya menggunakan khemah berukuran 10 x 10 sahaja.

 

  1. Tuan / puan wajib menyediakan tong sampah ditempat berniaga. Segala sampah sarap atau sisa makanan perlulah dikumpulkan di dalam beg plastik sampah, diikat rapi dibuang kedalam tong sampah besar yang disediakan atau dibawa balik.

 

  1. Semua peniaga makanan (goreng/panggang/bakar) dikehendaki menyediakan alas bagi dapur masakan supaya sisa minyak tidak mengotori kawasan perniagaan.

 

  1. Peniaga / pemegang lesen tidak dibenarkan berniaga 10 meter dari simpang jalan, 3 meter dari pili bomba, 100 meter dari sekolah, jalan protokol, kaki lima kedai dan lapangan awam yang berturap melainkan dengan kebenaran dari Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kulai.