MENU

                                                           

                                    MAJLIS PERBANDARAN KULAI

                                                    IKLAN JAWATAN KOSONG                                                              

Majlis Perbandaran Kulai (MPKu) mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan- jawatan seperti berikut :

BIL

JAWATAN

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

GRED

TARAF JAWATAN

  1.

Arkitek Landskap

Kejuruteraan

J41

Kontrak

  2.

Penolong Jurutera

Kejuruteraan

JA29

Kontrak

  3.

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Perubatan Dan Kesihatan

U29

Kontrak

  4.

Pembantu Penguatkuasa

Keselamatan Dan Pertahanan Awam

KP19

Kontrak

  5.

Penolong Akauntan

Kewangan

W29

Tetap

  6.

Pembantu Operasi

Pentadbiran Dan Sokongan

N11

Tetap / Kontrak

 SENARAI SEMAK 

 BORANG PERMOHONAN

 CARA – CARA MEMOHON :

 Permohonan-permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Majlis Perbandaran Kulai yang   boleh diperolehi daripada Pejabat Majlis secara percuma. Borang Permohonan juga boleh diperolehi   dengan muat turun dari Laman Web rasmi www.mpkulai.gov.my

  1. Hanya satu permohonan sahaja yang dibenarkan bagi satu jawatan yang dipohon.
  2. Permohonan hendaklah disertakan bersama sekeping gambar berukuran passport, salinan Kad Pengenalan, Sijil Persekolahan dan Sijil Berhenti Sekolah (setiap salinan sijil hendaklah diperakui sah oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional ke atas atau Penghulu Mukim atau Guru Besar / Pengetua).
  1. Bagi kelayakan Sijil/ Diploma/ Ijazah perlu dilampirkan pengiktirafan kelayakan di jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) melalui Laman Web http://www2.mqa.gov.my/esisraf dan dihantar bersama borang permohonan.
  1. Permohonan yang lewat diterima, tanpa gambar dan tanpa dokumen – dokumen di atas dan tidak mengikut syarat/peraturan tidak akan dilayan.
  1. Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan mengikut Perintah Am Bab ‘A’ Bil.18 dibawah Peraturan-peraturan Pegawai Awam Tahun 2012 dan memastikan Laporan Penilaian Prestasi, Surat Kebenaran Permohonan dari Ketua Jabatan dan Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini disertakan bersama-sama.
  1. Permohonan hendaklah dihantar terus kepada :   

                                                     YANG DIPERTUA,

                                                     MAJLIS PERBANDARAN KULAI,

                                                      JALAN PEJABAT KERAJAAN,

                                                      81000 KULAI, JOHOR.                            

      Hanya calon – calon yang berkelayakan dan didapati sesuai sahaja akan dipanggil menghadiri                     temuduga. Mereka yang tidak dihubungi selepas 3 bulan dari tarikh iklan ditutup adalah dianggap tidak  berjaya.