MENU
UNIT OSC

En. Yahya Ahmad Bin Omar                  

              yahya@mpku.gov.my   ext. 110

Pn. Nor Salina Binti Hashim                  

              norsalina@mpku.gov.my   ext. 111

No. Tel. Unit

                  07-6609430/1
No. Faks Unit    07-6609434
UNIT PENGURUSAN KONTRAK
Pn. Sharifah Hanim Syed Mustaffa                                     sharifahhanim@johor.gov.my 07-6613018
No. Tel. Unit   07-6613058
UNIT KORPORAT & PERHUBUNGAN AWAM
En. Halim Ridhaudin Bin Abd Manap                     ridhaudin@johor.gov.my  07-6613019
No. Talian Aduan   07-6631511
No. Tel. Unit   07-6613056
UNIT TUNGGAKAN CUKAI
Penolong Pegawai Penilaian                                                     -  07-6613020
No.Tel. Unit   07-6613062