MENU
BAHAGIAN PERANCANG BANDAR
En Muhammad Bin Abdullah                    muhammad@johor.gov.my  ext. 350
No. Tel. Bahagian                      07-6609461
No. Faks Bahagian                      07-6609464
BAHAGIAN LESEN & KESIHATAN
En Adib Reeza Bin Osman               adibreeza@johor.gov.my ext. 210
No. Tel. Bahagian Kesihatan                  07-6609450
No.  Faks Bahagian Kesihatan               07-66094545
No. Tel. Bahagian Perlesenan   07-6609440/441
No. Faks Bahagian Pelesenan   07-6609444
BAHAGIAN UNDANG-UNDANG & PENGUATKUASA
Ketua Jabatan             07-6613012
No. Tel. Bahagian Perundangan                    07-6613045
Hj. Moktar Bin Bahari          
No. Tel. Bahagian Penguatkuasaan   07-6609413
 No. Faks Bahagian Penguatkuasaan              07-6609410