MENU
BAHAGIAN KEJURUTERAAN
En. Ghazali Bin Mahmod                        ghazali.mahmod@johor.gov.my 07-6613006
No. Tel. Jabatan   07-6613033
BAHAGIAN KEWANGAN
En Mohd Jailani Bin Haji Kabeb         mjailani@johor.gov.my 07-6613007
No. Tel. Bahagian Belanja               07-6613035
No. Tel. Bahagian Hasil   07-6613036
BAHAGIAN BANGUNAN
Ketua Jabatan                             ext.310
Mohd Hidir Bin Jaafar                           m.hidir@johor.gov.my  ext.320
No. Tel. Bahagian                  07-6609480
No. Faks Bahagian            07-6609484