MENU

 SENARAI KEKOSONGAN GERAI MPKU   

BIL KAWASAN BIL. GERAI  BIL. BERNIAGA BIL. KOSONG MAKLUMAN
11 GERAI MAJLIS TAMAN SRI KULAI BARU 30 UNIT 30 0 0
12 GERAI MAJLIS KELAPA SAWIT (KERING) 14 UNIT 14 0 0
13 GERAI MAJLIS KELAPA SAWIT (MAKANAN) 6 UNIT 4 2 G2, G6
14 GERAI MAJLIS RTC BLOK A 7 UNIT 6 1 A4
15 GERAI MAJLIS RTC BLOK B 21 UNIT 19 2 B12, B17
16 GERAI MAJLIS RTC BLOK C 20 UNIT 18 2 C6, C15
17 GERAI MAJLIS RTC BLOK D (SEJUK BEKU) 9 UNIT 9 0 0
18 GERAI MAJLIS RTC PARKIR UNIT 1 0 0
19 GERAI MAJLIS AYER BEMBAN 10 UNIT 10 0 0
20 KIOSK DEPAN TNB  2 UNIT 2 0 0
  JUMLAH 224 UNIT 203 21 0