MENU
NAMA RESTORAN LAVENDER
LOKASI / ALAMAT SENAI INTERNATIONAL AIRPORT,
81250 SENAI, JOHOR