MENU

Mesy. Kajian Semula Pengurusan 2017 (MKSP 2017)

Jam : 9.30 pagi

Tempat : Bilik Mesyuarat, Aras 7, MPKu.

Semua Ketua Jabatan/Bahagian/Unit dan Juruaudit Kualiti Dalaman dijemput hadir.