MENU

KULAI, 6 September 2017 - Bahagian Penguatkuasa Majlis Perbandaran Kulai telah menjalankan aktiviti memindahkan kenderaan terbiar di sekitar kawasan ini pada hari Selasa yang lepas.  Aktiviti ini dilaksanakan bagi menjaga kebersihan persekitaran dan kesihatan penduduk setempat serta sebgai langkah mengelakkan pembiakan nyamuk . Setakat ini, sebanyak 30 kenderaan terbiar telah dipindahkan dan baki selebihnya dalam proses pemindahan.