MENU

SILA ISI PAUTAN DI BAWAH UNTUK BORANG KAJI SELIDIK

swcorp

 

a) KEBERKESANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL OLEH KONSESI BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT AWAM

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjhp97iE_FrOrH7UTDs_UxrHoH5DF4WV0MgnsKxui_5gXnPw/viewform?usp=sf_link

 

b) KEBERKESANAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM OLEH KONSESI BERDASARKAN PERSEPSI PENDUDUK DI KAWASAN KEDIAMAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbR4Cr9pAOkojQYcHP_2ROguQKnEZ3wUprMQjuxOyYsnXUMQ/viewform?usp=sf_link