MENU

SENAI, 7 September 2017 - Pada hari Khamis yang lalu, Bahagian Landskap MPKu telah menjalankan aktiviti Gotong Royong bertempat di Sekolah Kebangsaan Senai bersama-sama dengan warga sekolah tersebut.