MENU

PRESTASI JUMLAH PERMOHONAN DAN PINDAH MILIK HARTA (BORANG I & J)
TAHUN 2020 HINGGA 2022

 

BULAN

TAHUN 2020

TAHUN 2021

TAHUN 2022

ANGGARAN :

RM200,000.00

ANGGARAN : RM180,000.00 ANGGARAN : RM180,000.00

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JUMLAH
PERMOHONAN

HASIL RM

JANUARI

432

21,600.00

405

8,100.00

216

 10,820.00

FEBRUARI

287

14,350.00

989

19,180.00

163

8,150.00

MAC

79

3,950.00

873

17,470.00

324

16,210.00

APRIL

685

34,250.00

549

10,990.00

379

18,950.00

MEI

287

14,350.00

466

9,320.00

0

0

JUN

98

4,900.00

261

5,220.00

0

0

JULAI

69

3,450.00

326

6,520.00

0

0

OGOS

166

8,300.00

64

1,290.00

0

0

SEPTEMBER

122

6,130.00

 162

3,240.00

0

0

OKTOBER

137

2,750.00

 617

12,350.00

0

0

NOVEMBER

1,354

27,080.00

331

6,630.00

0

0

DISEMBER

441

8,820.00

429

8,850.00

0

0

JUMLAH (%)

4,157

149,930.00

74.97 %

5,441

108,890.00

61.87 %

1,082

54,130.00

30.07%

 

Sumber Maklumat : Minit Mesy. J/Kuasa Taksiran  Bil.4/2022 pada 16.05.2022.