MENU
SENARAI PELESENAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
MOHON BARU PERMIT SIAR KAKI 6 2 2 0 7 2 0 2 1 14 3 2 41
MOHON BARU PERMIT LESEN PROMOSI 1 0 0 0 1 1 4 3 2 2 0 0 14
JUMLAH PERMOHONAN DITERIMA 136 94 80 87 105 61 118 97 87 99 133 74 1171