MENU
SENARAI PELESENAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
MOHON BARU PERMIT SIAR KAKI 3 0                     3
MOHON BARU PERMIT LESEN PROMOSI 0 0                     0
JUMLAH PERMOHONAN DITERIMA 122 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215