MENU

 JUMLAH PERMOHONAN LESEN BAGI TAHUN 2019

BIL MOHON JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
1 BARU 95 62 65 77 104 57 77 82 75 82 91 61 928
2 BATAL 34 24 14 8 0 1 32 7 10 15 26 11 182
3 TUKAR NAMA /JENIS 7 7 1 2 0 3 7 7 2 2 12 2 52
4 TAMBAH JENIS/ ALAMAT 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 4 0 9
  JUMLAH 136 94 80 87 105 61 118 97 87 99 133 74 1171

 * Maklumat diperolehi sebagaimana Minit Mesy. Penoh Bil. 1/2020 pada 30 Januari 2020.