MENU

MAJLIS PERBANDARAN KULAI

PUNGUTAN HASIL BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
JANUARI HINGGA APRIL TAHUN 2022

BIL.

KOD

TAJUK HASIL

  ANGGARAN KUTIPAN HASIL 2022 (RM)

JUMLAH NOTIS DIKELUARKAN

 JAN - APR., 2022

JUMLAH KOMPAUN DIKELUARKAN

 JAN- APR. ,  2022

JUMLAH HASIL DIPUNGUT   JAN - APR., 2022  (RM)  PERATUS (%)

1

76101

KOMPAUN MENCEGAH KEKOTORAN/ ANTI LITTER

59,990.00

0 0 0.00 0.00 %

2

76102

KOMPAUN LETAK KERETA 200,000.00

0

2484

18,260.00 9.13%

3

76104

KOMPAUN KESALAHAN PENJAJA

6,000.00

64

1 150.00 2.50%

4

76105

KOMPAUN TANPA LESEN PERNIAGAAN

210,000.00

20

6 3,775.00 1.80%

5

76106

KOMPAUN DI BAWAH UNDANG-UNDANG KECIL / AKTA

146,000.00

84

176 65,680.00 44.99%

6

76107

KOMPAUN SAMPAH SARAP

10,000.00

0

0 0.00 0.00%
  7 76108 OPERASI TUNDA DAN SIMPANAN KENDERAAN 10,000.00 126 0

5,535.00

55.35%

8

76109

KOMPAUN KACAU GANGGU

14,000.00

14

91 2,000.00 14.29%

9

76118

KOS STORAN BARANGAN PENYITAAN

10.00

0

0 100.00 1,000.00%
JUMLAH

656,000.00

308

2758

95,500.00

14.56%