MENU

 

BIL NAMA TARIKH BERKHIDMAT
6

ENCIK ABD. JAMAL BIN PUTEH

FEBUARI 1986 - DISEMBER 1991
7

HAJI HALIM BIN HAJI HARON

JANUARI 1992 -  NOVEMBER 1992
8

HAJI ELIAS BIN HASRAN

DISEMBER 1992 - FEBRUARI 1994
9

HAJI UNGKU MOHD ZAM BIN UNGKU A. MAJID

MAC 1994 - JUN 1995
10

HAJI MOHD YAHYA BIN SARPAN

JULAI 1995 - MAC 1999