MENU

Lesen Perniagaan Berisiko dan Papan Iklan

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-

 1. Borang Permohonan
 2. Salinan Kad Pengenalan / Passport
 3. Salinan Pendaftaran Perniagaan (SSM)
 4. Salinan CFO /CCC / Permit Sementara Bangunan (Surat sokongan daripada Jab. Bangunan & Jab. Perancang Bandar MPKu
 5. Salinan Cukai Harta 
 6. Salinan Cukai Tanah 
 7. Salinan Dokumen Hakmilik Premis 
 8. Surat Perjanjian Jual-Beli / Perjanjian Sewa ( Stamping ) 
 9. Salinan Memorandum & Article Of Association ( Sdn. Bhd. ) 
 10. Salinan Borang 24 
 11. Salinan Borang 49
 12. Salinan Borang 13 (Tukar Nama Pemilik)
 13. Sijil Kursus Pengurusan Refleksologi (SPA, Pusat Urut & Refleksologi)
 14. Sijil Kursus Pengendalian Makanan (Restoran, Kilang Membuat Makanan & Lain-lain Yang Berkaitan Makanan)
 15. Suntikan Typhoid (TY2)
 16. Resit Pemasangan ‘Grease Trap' / Gambar Grease Trap
 17. Lakaran Papan Iklan Yang Telah Disahkan oleh Dewan Bahasa & Pustaka (DBP). Saiz pemasangan papan iklan BERUKURAN  20'x 4' SAHAJA DIBENARKAN. Aktiviti perniagaan mestilah dalam Bahasa Kebangsaan HENDAKLAH LEBIH BESAR.

  SOKONGAN / ULASAN  JABATAN-JABATAN :-

 1. Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia (JPBM)
 2. Jabatan Alam Sekitar ( JAS )
 3. Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan ( JKKP )
 4. SW Corporation
 5. Pejabat Kesihatan
 6. Pejabat Kesihatan (FARMASI)
 7. Jabatan Pendidikan
 8. Jabatan Polis
 9. Jabatan Kebajikan Masyarakat
 10. Pejabat Daerah
 11. FINAS
 12. JOTIC
 13. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri (KPDN)
 14. Jabatan Bangunan, MPKu
 15. Jabatan Perancang Bandar dan Desa, MPKu
 16. Jabatan Kuatkuasa, MPKu