MENU

Penilaian
Nama Jawatan Grade
Rosman Bin Wagimin Pembantu Awam H11
Zahri Bin Mohtar Pembantu Awam H11
Narasimalu A/L Ellaya Pembantu Awam R1/R4
Mohamad Sabri bin Mohd Dewa Penolong Pegawai Penilaian W29
Nur Azizah binti Mohd Tajuddin Pembantu Penilaian W19
Kewangan
Nama Jawatan Grade
Soleha Binti Hassan Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) N19