MENU
Previous

Selasa, November 12, 2019

Next
All day
 
 
Before 1am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majlis Bersama Jabatan (MBJ) Bil. 4/2019
12 Nov 2019 - 9:00am
 
Mesy. J/Kuasa Pengaduan Awam
12 Nov 2019 - 9:30am
 
Mesy. Pengurusan Perhubungan Pelanggan
12 Nov 2019 - 9:45am
 
 
Pemeriksaan Pematuhan Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994 & Peraturan Di Bawahnya
12 Nov 2019 - 10:00am
 
Mesy. J/Kuasa Pemandu ICT (JPICT)
12 Nov 2019 - 10:15am
 
Mesy. Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK)
12 Nov 2019 - 10:30am
 
Mesy. Audit
12 Nov 2019 - 10:45am
 
 
Mesy. Pelaburan
12 Nov 2019 - 11:00am
 
Mesy. Pengurusan Kewangan & Akaun (JPKA)
12 Nov 2019 - 11:15am